Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang thông báo mời chào giá

0:00 / 0:00
0:00
Chi phí thẩm định giá gói thầu số 01: Thuê dịch vụ vệ sinh công nghiệp khu vực có giường bệnh 24 tháng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang năm 2024 - 2026

Kính gửi: Các công ty thẩm định giá.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang đang có nhu cầu thực hiện thẩm định giá gói thầu số 01: Thuê dịch vụ vệ sinh công nghiệp khu vực có giường bệnh 24 tháng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang năm 2024 - 2026. Địa chỉ: Số 13 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường An Hoà, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Kính mời các Công ty thẩm định giá chào giá chi phí thẩm định giá cho gói thầu trên. Cụ thể như sau:

STT

Tên gói thầu

Giá trị gói thầu dự kiến

01

Gói thầu số 01: Thuê dịch vụ vệ sinh công nghiệp khu vực có giường bệnh 24 tháng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang năm 2024 - 2026

40.000.000.000 VND

1. Thông tin đơn vị nhận chào giá như sau:

- Đơn vị: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang. Địa chỉ: Số 13 đường Nam kỳ Khởi nghĩa, phường An Hoà, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

- Nơi nhận chào giá: Tổ Một cửa - Tầng 3 - Khu hành chính (ghi chuyển Nhân - Phòng Hành chính quản trị trên bao thư chào giá).

- Điện thoại: 0297.03863328.

- Thời gian nhận chào giá: Từ ngày đăng thông báo đến hết ngày 10 tháng 6 năm 2024 (kể cả thứ Bảy và Chủ nhật).

2. Hồ sơ chào giá bao gồm:

- Thư chào giá (do đại diện hợp pháp ký tên và đóng dấu).

- Hồ sơ chứng minh ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực báo giá.

- Bảng chào giá ghi rõ thời gian và hiệu lực chào giá.

- Giá chào đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có).

- Hồ sơ chào giá bỏ vào phong bì và dán kín.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty thẩm định giá.

Chuyên đề