Bệnh viện Bình Dân thông báo mời chào giá các gói mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) -  Kính gửi: Các đơn vị có quan tâm

Bệnh viện Bình dân có nhu cầu mua sắm các gói: Bảo trì hệ thống phòng cháy chữa cháy năm 2024 (lần 3); ốp gạch Phòng VIP 1 - Khoa Tổng quát 1; sơn Khoa Niệu C; cải tạo Phòng khám thành Phòng tập sàn chậu và niệu động học Khoa Niệu nữ; tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT cho gói thầu mua sắm linh kiện thay thế giường bệnh, băng ca Bệnh viện; thiết bị tin học và các linh kiện tin học; mua sắm vật tư xây dựng cho khu B & D - cáp nguồn tủ điện MSB-1 (lần 2) để phục vụ hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện.

Kính mời các đơn vị có khả năng cung cấp các hàng hóa và dịch vụ phù hợp vui lòng gửi báo giá và hợp đồng tương tự theo mẫu (mẫu báo giá đính kèm thông báo).

Thông tin cũng đồng thời được đăng tải trên website của Bệnh viện:

1. Thông báo mời chào giá: Bảo trì hệ thống phòng cháy chữa cháy năm 2024 (lần 3):

http://bvbinhdan.com.vn/vn/thong-bao-moi-chao-gia-bao-tri-phong-chay-chua-chay-lan-3-.html

2. Thông báo mời chào giá: Ốp gạch Phòng VIP 1 - Khoa Tổng quát 1; sơn Khoa Niệu C; cải tạo Phòng khám thành phòng tập sàn chậu và niệu động học Khoa Niệu nữ:

http://bvbinhdan.com.vn/vn/thong-bao-moi-chao-gia-cai-tao-sua-chua-khoa-tq1-nieu-c-nieu-nu.html

3. Thông báo mời chào giá: Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT cho gói thầu mua sắm linh kiện thay thế giường bệnh, băng ca Bệnh viện:

http://bvbinhdan.com.vn/vn/thong-bao-moi-chao-gia-mua-sam-linh-kien-thay-the-giuong-benh-bang-ca-benh-vien.html

4. Thông báo mời chào giá: Thiết bị tin học và các linh kiện tin học:

http://bvbinhdan.com.vn/vn/thong-bao-moi-chao-gia-thiet-bi-tin-hoc-va-cac-linh-kien-tin-hoc.html

5. Thông báo mời chào giá: Mua sắm vật tư xây dựng cho khu B & D - cáp nguồn tủ điện MSB-1 (lần 2):

http://bvbinhdan.com.vn/vn/thong-bao-mua-sam-vat-tu-xay-dung-cho-khu-b.html

Mục đích báo giá: Làm cơ sở xây dựng giá kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Yêu cầu báo giá:

- Báo giá đã bao gồm thuế, phí giao hàng tại Bệnh viện Bình dân.

- Báo giá có hiệu lực: Tối thiểu 03 tháng kể từ ngày phát hành.

Hình thức gửi báo giá:

- Gửi bản cứng có đóng dấu và tài liệu kèm theo về địa chỉ: Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Bình dân. Đ/c: Số 371 đường Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

- Gửi File excel và bản scan tài liệu kèm theo đến địa chỉ mail: hcqt.bvbd@gmail.com.

Tài liệu kèm theo bao gồm:

- Hợp đồng tương tự đã trúng thầu tại các đơn vị khác còn hiệu lực trong vòng 12 tháng có chứng thực hoặc sao y của công ty.

- Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

Thời hạn gửi báo giá: Xem chi tiết trong nội dung thông báo.

Thông tin liên hệ : Phòng Hành chính quản trị - Số 371 Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TP.HCM – Mrs. Thảo. Điện thoại nội bộ: (0283).839.4747 lLine nội bộ 120).

Bệnh viện Bình dân thông báo đến Quý đơn vị có quan tâm được biết.

Tải phụ lục đính kèm tại đây.

Chuyên đề