Ngày 29/06: Có 7/482 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 482 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 29/6/2017. 
Ngày 29/06: Có 7/482 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 29/06: Có 7/482 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 475 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 07 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSMT, HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, TBMCH, UBND xã Thành Mỹ (huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 02/7/2017; Báo Quảng Ninh dự kiến phát hành HSMT từ ngày 03/7/2017; UBND xã Bình Sơn (huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam), Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Thái Nguyên và UBND xã Tân Thành (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) dự kiến phát hành HSMT, HSYC từ ngày 04/7/2017. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT, TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu.

Thời gian dự kiến chuẩn bị HSDT chưa đủ số ngày tối thiểu theo quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng, UBND xã Hợp Lý (huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 05/7/2017 đến ngày 12/7/2017; UBND xã Hải Xuân (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 05/7/2017 đến ngày 14/7/2017. Hai đơn vị này cần biết, đối với lựa chọn nhà thầu cho gói thầu quy mô nhỏ (gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng), thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT (Điểm b Khoản 2 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP).

Chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, TBMT gói thầu xây lắp quy mô nhỏ, Báo Quảng Ninh và UBND xã Tân Thành (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) không nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

Áp dụng hình thức bảo đảm dự thầu sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp, UBND xã Hợp Lý (huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa), nêu hình thức bảo đảm dự thầu: “Đặt cọc hoặc thư bảo lãnh do tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành”. Đơn vị này cần biết, theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc).

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan