Ngày 20/01: Có 5/376 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 376 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 20/01/2017. 
Ngày 20/01: Có 5/376 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 20/01: Có 5/376 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 371 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian phát hành HSMT sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, UBND xã Kỳ Hưng (thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) dự kiến phát HSMT từ ngày 24/01/2017; Ban QLDA huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 25/01/2017. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT đến trước thời điểm đóng thầu. 

Chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Trong các phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, Công ty CP Xây dựng Khang Thịnh (TP. Hồ Chí Minh) và Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu. 

Áp dụng sai ưu đãi cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu tư vấn, Công ty Điện lực Đống Đa (TP. Hà Nội) nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ưu đãi cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ chỉ áp dụng đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan