Ngày 13/9: Có 8/381 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 381 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 13/9/2016. 
Ngày 13/9: Có 8/381 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 13/9: Có 8/381 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 373 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 08 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Công ty TNHH MTV In tem bưu điện (TP. Hồ Chí Minh) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 15/9/2016; UBND xã Cư Yên (huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 19/9/2016 đến ngày 30/9/2016, trong khi đóng thầu ngày 28/9/2016; Phòng Quản lý đô thị quận Thốt Nốt (TP. Cần Thơ) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 21/9/2016 đến 08 giờ ngày 27/9/2016. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời chào hàng đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

Thời gian dự kiến phát hành HSMT sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 14/9/2016; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Trị và Ban QLDA ĐTXD huyện Sông Mã đều dự kiến phát hành HSMT từ ngày 16/9/2016. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu.

Chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Trong các phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, Ban Quản lý CTMTQG xây dựng nông thôn mới xã Trà Tân (huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) và Ban QLDA đầu tư và xây dựng huyện Phù Yên (tỉnh Sơn La) không nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Hai đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan