Ngày 12-14/05: Có 6/521 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 521 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 12, 13, 14/5/2018. 
Ngày 12-14/05: Có 6/521 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ
Ngày 12-14/05: Có 6/521 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 515 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 06 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Các thông tin không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Áp dụng sai hình thức lựa chọn nhà thầu: Ban Quản lý dự án Nhà khách Duy Tân Quảng Bình (tỉnh Quảng Bình) đăng tải TBMCH gói thầu mua sắm hàng hóa (số TBMT là: 20180530803 - 00) có giá gói thầu trên 5 tỷ đồng. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 1 Điều 23 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Khoản 1 Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường được áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường, có giá trị gói thầu không quá 5 tỷ đồng. 

Nêu nhãn hiệu hàng hóa trong nội dung TBMT: Viện Địa lý đăng tải TBMT gói thầu mua sắm hàng hóa (số thông báo là: 20180532983 - 00), nêu nhãn hiệu hàng hóa: “Phần mềm MIKE 3D”. Đơn vị này cần biết, theo Điểm C Khoản 5 Điều 3 Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa, không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng như nêu nhãn hiệu, xuất xứ cụ thể của hàng hoá, kể cả việc nêu tên nước, nhóm nước, vùng lãnh thổ gây ra sự phân biệt đối xử; trường hợp không thể mô tả chi tiết hàng hóa theo đặc tính kỹ thuật, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ thì có thể nêu nhãn hiệu, catalô của một sản phẩm cụ thể để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa nhưng phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô đồng thời phải quy định rõ nội hàm tương đương với hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ và các nội dung khác (nếu có) mà không được quy định tương đương về xuất xứ.

 

Áp dụng sai phương thức lựa chọn nhà thầu: Ban Quản lý các dự án đầu tư XDCB huyện Nam Trực (tỉnh Nam Định) đăng tải TBMT cho gói thầu tư vấn (số TBMT là: 20180534094 - 00), nêu phương thức lựa chọn nhà thầu “Một giai đoạn một túi hồ sơ”. Đơn vị này cần biết, theo Điều 28 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp sau đây: a) Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn; gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô nhỏ; b) Chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; c) Chỉ định thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp; d) Mua sắm trực tiếp đối với gói thầu mua sắm hàng hóa; đ) Chỉ định thầu đối với lựa chọn nhà đầu tư. 

Thời gian chuẩn bị YCBG chưa đủ tối thiểu 03 ngày làm việc theo quy định: Ban QLDA đầu tư Nhà máy sứ Viglacera Mỹ Xuân - Chi nhánh Tổng công ty Viglacera – CTCP (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đăng tải TBMCH theo quy trình rút gọn (số TBMT lần lượt là 20180530904 – 00 và 20180528561 - 00) dự kiến phát hành YCBG từ 14 giờ 51 ngày 12/5/2018 đến 09 giờ 00 ngày 14/5/2018 và từ 10 giờ 01 ngày 12/5/2018 đến 09 giờ 00 ngày 13/5/2018. Đơn vị này cần biết, theo Điểm a Khoản 1 Điều 59 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, thời gian chuẩn bị và nộp báo giá tối thiểu 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên phát hành bản YCBG. 

Nêu yêu cầu về giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: UBND xã Long Sơn (huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) đăng tải TBMT gói thầu xây lắp quy mô nhỏ (số thông báo là: 20180530083 - 00), nêu yêu cầu bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan