Ngày 02/02: Có 3/252 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 252 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 02/02/2018. 
Ngày 02/02: Có 3/252 phiếu đăng ký chưa hợp lệ
Ngày 02/02: Có 3/252 phiếu đăng ký chưa hợp lệ

Trong đó, có 249 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSMT, HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, TBMCH, Ban Quản lý dự án công trình Điện chiếu sáng công cộng tại các tuyến kiệt, hẻm trên địa bàn phường Mỹ An, Khuê Mỹ, Hòa Hải và Hòa Quý quận Ngũ Hành Sơn (TP. Đà Nẵng), Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) và UBND phường Nhơn Bình (TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) dự kiến phát hành HSMT, HSYC từ ngày 07/02/2018. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT, TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu.

Thời gian chuẩn bị HSĐX chưa đủ tối thiểu 05 ngày làm việc theo quy định: Cũng trong các phiếu đăng ký TBMCH nêu trên, Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn dự kiến phát hành HSYC từ ngày 07/02/2018 đến 16 giờ ngày 12/02/2018; UBND phường Nhơn Bình dự kiến phát hành HSYC từ ngày 07/02/2018 đến 08 giờ ngày 13/02/2018. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan