Ngày 01/06: Có 7/406 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 406 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 01/6/2017. 
Ngày 01/06: Có 7/406 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 01/06: Có 7/406 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 399 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 07 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến (huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) và Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Ninh Bình đều dự kiến phát hành HSYC từ ngày 06/6/2017 đến ngày 12/6/2017; Ban Quản lý chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới CPRP xã Tả Nhìu (huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 07/6/2017 đến 08 giờ ngày 13/6/2017; Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản tỉnh Lai Châu dự kiến phát hành HSYC từ ngày 09/6/2017 đến 08 giờ ngày 15/6/2017. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời chào hàng đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Áp dụng sai hình thức lựa chọn nhà thầu: Công ty CP Quốc tế CT Việt Nam thông báo mời chào hàng cạnh tranh cho gói thầu xây lắp có giá gói thầu trên 5 tỷ đồng. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 1 Điều 23 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Khoản 1 Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường áp dụng đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng đơn giản, gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường, gói thầu xây lắp công trình đơn giản có giá trị gói thầu không quá 5 tỷ đồng. 

Thời gian dự kiến chuẩn bị HSDT chưa đủ tối thiểu 10 ngày theo quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT gói thầu mua sắm hàng hóa quy mô nhỏ, Văn phòng Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế dự kiến phát hành HSMT từ ngày 06/6/2017 đến ngày 15/6/2017. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 2 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày, kể từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ mời thầu.  

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan