(BĐT) - Chiều 27/11, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV đã bế mạc sau 28 ngày làm việc, cho ý kiến, thông qua nhiều vấn đề quan trọng.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Quang Khánh

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Quang Khánh

Tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội đã thông qua 11 luật, 17 nghị quyết. Ngoài ra, Quốc hội đã cho ý kiến 10 dự án luật, trong đó có nhiều dự án luật quan trọng như Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Xây dựng (sửa đổi)…

Tại Kỳ họp, Quốc hội đã dành nhiều thời gian để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Chính phủ, các ngành, các cấp… để 2019 trở thành năm thứ 2 liên tiếp đạt và vượt toàn bộ chỉ tiêu kinh tế - xã hội Quốc hội đặt ra. Bên cạnh đó, Quốc hội cũng chỉ ra các khó khăn, thách thức, bất cập, đề ra nhiều giải pháp thiết thực để thực hiện thành công Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhận định, năm 2020 là năm cuối cùng thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2016 - 2020, đồng thời sẽ xây dựng chiến lược, kế hoạch giai đoạn tới. Đây cũng là năm có nhiều sự kiện chính trị, ngoại giao, kinh tế quan trọng của đất nước. Vì thế, Chính phủ cần khẩn trương triển khai ngay các luật, nghị quyết vừa được thông qua để các chính sách mới sớm đi vào thực tiễn. Đồng thời, cần có giải pháp thiết thực hơn, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong điều hành kinh tế - xã hội năm 2020.