(BĐT) - Công ty CP Bất động sản Thế Kỷ (CenLand, mã chứng khoan: CRE) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Theo đó, Công ty dự kiến phát hành gần 16 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là 10:2 trong quý IV/2020 hoặc quý I/2021. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của Công ty sẽ tăng lên gần 960 tỷ đồng.

Trong tháng 10 vừa qua, Công ty cũng vừa trích 80 tỷ đồng để chia cổ tức 10% bằng tiền mặt cho cổ đông.

Quý III/2020, Công ty đạt 602 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 6%; lãi sau thuế đạt gần 63 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ 2019.

Lũy kế 9 tháng năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu thuần gần 1.308 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 202 tỷ đồng; giảm lần lượt 19% và 28% so với 9 tháng năm 2019.