(BĐT) - Theo Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, doanh thu hoạt động bảo hiểm tiền gửi đạt 338,62 tỷ đồng, giảm 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Với chi phí hoạt động này chỉ khoảng 1,2 tỷ đồng, bằng ½ cùng kỳ, lợi nhuận gộp từ hoạt động bảo hiểm tiền gửi đạt gần 337,4 tỷ đồng, không đổi so với cùng kỳ.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Về hoạt động tài chính, Bảo hiểm tiền gửi ghi nhận khoản doanh thu 0,37 tỷ đồng và không phát sinh chi phí. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng từ mức 165,5 tỷ đồng lên 170,1 tỷ đồng. Kết quả Bảo hiểm tiền gửi ghi nhận tổng lợi nhuận 167,6 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm 2021, giảm khoảng 5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến cuối quý II/2021, tổng tài sản của Bảo hiểm tiền gửi đạt 76.490 tỷ đồng, trong đó phần lớn tài sản tập trung ở khoản đầu tư trái phiếu trị giá 73.432 tỷ đồng và khoản lãi phải thu trái phiếu 1.773 tỷ đồng.