Bảo đảm tầm nhìn dài hạn, đồng bộ và hiện đại trong quy hoạch đô thị

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Sáng 18/5, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị thời gian qua còn nhiều hạn chế. Ảnh: Lê Tiên
Công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị thời gian qua còn nhiều hạn chế. Ảnh: Lê Tiên

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cho biết, sau 35 năm đổi mới, công tác xây dựng, quản lý và phát triển đô thị đạt được nhiều kết quả rất quan trọng. Tuy nhiên, quá trình đô thị hoá, công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị vẫn còn nhiều hạn chế. Tỷ lệ đô thị hoá đạt thấp, chất lượng đô thị hoá chưa cao. Quá trình đô thị hoá và phát triển đô thị chưa gắn kết chặt chẽ và đồng bộ với quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng nông thôn mới...

Để nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý quy hoạch, Nghị quyết số 06 đã đề ra các mục tiêu tổng quát và cụ thể về công tác quản lý, xây dựng và phát triển đô thị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, Nghị quyết đưa ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nêu rõ, cần sớm xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết với lộ trình và phân công cụ thể; bổ sung, cụ thể hóa các tiêu chí, chỉ tiêu nêu trong Nghị quyết vào kế hoạch năm và theo từng giai đoạn của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, định kỳ kiểm tra, đánh giá việc thực hiện. Trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 06, bảo đảm quy hoạch đô thị phải có tầm nhìn dài hạn, đồng bộ và hiện đại, lấy con người và chất lượng cuộc sống làm trung tâm, văn hóa và văn minh đô thị làm nền tảng phát triển.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư