Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai mời báo giá (lần 2)

0:00 / 0:00
0:00
Phục vụ công tác mua sắm tài sản tập trung năm 2024 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Kính gửi: Các hãng sản xuất; nhà cung cấp tại Việt Nam.

Căn cứ tại điểm d, khoản 2, Điều 16 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai (Ban QLDA) có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu “Mua sắm tài sản tập trung năm 2024 trên địa bàn tỉnh Gia Lai” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai.

2. Thông tin liên hệ: 0269 3718829 hoặc 0901.936.399 (Nguyễn Bảo Ngọc).

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Số 71 Hai Bà Trưng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai (trong giờ hành chính).

- Nhận qua mail: baongoc28dgl@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 14 tháng 6 năm 2024 đến trước 08h00 ngày 25 tháng 6 năm 2024 (các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét). Thư mời này được đăng công khai trên trang thông tin điện tử của Ban QLDA: https://bqldadtxd.gialai.gov.vn.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày phát hành báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa (đính kèm phụ lục).

- Thiết bị được sản xuất từ năm 2023 trở về sau mới 100%, đảm bảo đúng mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật. Khi báo giá, tất cả thiết bị và dịch vụ liên quan nhà cung cấp phải ghi rõ mã hiệu, nhãn mác và xuất xứ.

- Thiết bị được bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (nếu có, Quý đơn vị có thể ghi cụ thể thời gian bảo hành trong báo giá).

2. Địa điểm cung cấp: Tại 216 đơn vị trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Yêu cầu báo giá này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Rất mong nhận được sự phối của Quý các hãng sản xuất; nhà cung cấp tại Việt Nam.

Đính kèm thư mời báo báo chi tiết tại đây.

Chuyên đề