Với giá khởi điềm 10.000 đồng/cổ phần, vào lúc  9h30 ngày 30/3, tại Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội, Công ty Thực phẩm Miền Bắc sẽ tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng với số cổ phần bán đấu giá là 758.900 cổ phần.

Công ty Thực phẩm Miền Bắc có ngành nghề kinh doanh chính gia công, kinh doanh bán lẻ các mặt hàng đường, nông sản, dầu ăn. Vốn điều lệ 200 tỷ đồng, trong đó Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) nắm giữ 13 triệu cổ phần, tương ứng với 65% vốn điều lệ; Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam nắm giữ 6 triệu cổ phần, tương ứng với 30% vốn điều lệ; bán cho người lao động 241.100 cổ phần, tương ứng với 1,21% vốn điều lệ; bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường 758.900 cổ phần, tương ứng với 3,79% vốn điều lệ.

Được biết, điều kiện tham dự đấu giá theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu Công ty Thực phẩm Miền Bắc do Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội ban hành. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá bỏ trực tiếp vào thùng phiếu chậm nhất 16h ngày 28/3 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội, tầng 1-5, tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần từ 9h ngày 31/3 đến 15h30 ngày 9/4 tại địa điểm làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc.

Theo VGP