(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Anh và UBND huyện Đông Sơn vừa thông báo bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất tại xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa.

Các lô đất bán đấu giá có tổng diện tích 15.415,2 m2, gồm 85 lô đất tại điểm dân cư nông thôn khu Đồng Quán, thôn Triệu Tiền, xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa (MBQH số 4954 ngày 9/12/2019 ; MBQH số 769 ngày 27/03/2019).

Mục đích sử dụng các lô đất ở. Giá khởi điểm các lô đất từ 437.500.000 - 836.4000.000 đồng/lô. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, mua hồ sơ, nộp hồ sơ tại văn phòng Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Anh và UBND huyện Đông Sơn từ ngày 3 - 21/12/2021. Hạn cuối nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá ngày 21/12/2021.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, 1 vòng. Thời gian tổ chức đấu giá các lô đất nêu trên là ngày 24/12/2021 tại Hội trường UBND xã Đông Tiến.