Bạch Mai khởi động dự án mua sắm thiết bị y tế dùng vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bệnh viện Bạch Mai vừa phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu Tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn chuẩn bị đầu tư thuộc Dự án Mua sắm trang thiết bị y tế của Bệnh viện từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội dành cho lĩnh vực y tế.
Dự án mua sắm trang thiết bị y tế của Bệnh viện có tổng dự toán là 242 tỷ đồng
Dự án mua sắm trang thiết bị y tế của Bệnh viện có tổng dự toán là 242 tỷ đồng

Theo Kế hoạch, quý II/2023 sẽ bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu với thời gian thực hiện hợp đồng trọn gói là 7 ngày. Hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu rút gọn. Nguồn vốn thực hiện gói thầu này là sử dụng vốn từ Quỹ Phát triển sự nghiệp của Bệnh viện.

Dự án Mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện được Bộ Y tế phê duyệt chủ trương đầu tư vào ngày 5/12/2022, được Hội đồng Quản lý Bệnh viện phê duyệt dự toán vào ngày 24/2/2022 với tổng dự toán là 242 tỷ đồng.

Chuyên đề