(BĐT) - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa cho phép UBND huyện Yên Phong đấu giá quyền sử dụng đất toàn bộ Dự án Khu nhà ở thôn Đông Mai, xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đến nay, khu đất này đã thực hiện xong bồi thường, giải phóng mặt bằng với tổng diện tích là 39.000 m2.

Theo yêu cầu của UBND Tỉnh, tổ chức, cá nhân trúng đấu giá có trách nhiệm lập dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở; xây dựng hạ tầng kỹ thuật đối với toàn bộ diện tích theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.