(BĐT) - Trong quý III/2019, UBND tỉnh Bắc Ninh sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất Dự án Khu nhà ở thôn Chính Trung, xã Yên Trung, huyện Yên Phong. Tổng diện tích khu đất đấu giá là 12.613,0m2, tại vị trí 3, đường nối Tỉnh lộ 295 - cầu Mai Đình, huyện Yên Phong.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án. Thời hạn giao đất cho tổ chức trúng đấu giá là 50 năm, kể từ ngày có Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá. Hiện nay, khu đất đã thực hiện xong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, chưa đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Tỉnh Bắc Ninh cho biết, nhà đầu tư sau khi trúng đấu giá sẽ phải lập dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở theo quy hoạch chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Giá khởi điểm của toàn bộ khu đất đấu giá chưa được tiết lộ. Việc đấu giá sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên.