(BĐT) - Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu 3 gói thầu tư vấn thuộc Dự án Xây dựng đường Đường tỉnh 287 đoạn từ xã Hoàn Sơn đến nút giao đường dẫn phía Bắc cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành (lý trình Km5+00÷ Km8+650), huyện Tiên Du.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án có tổng mức đầu tư 326,38 tỷ đồng. Trong tháng 6/2020 sẽ lựa chọn nhà thầu cho 3 gói thầu. Trong đó có 2 gói áp dụng chỉ định thầu; Gói thầu số 1 Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán có giá 2,168 tỷ đồng, áp dụng đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.