Bắc Ninh hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng của Samsung

(BĐT) - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có công văn gửi Sở Công Thương và Ban Quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh liên quan đến đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nội địa cung ứng sản phẩm cho Tổ hợp Samsung tại Bắc Ninh.
Bắc Ninh hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng của Samsung

Theo đó, Chủ tịch UBND Tỉnh giao Ban quản lý các KCN Bắc Ninh, Sở Công thương lập danh sách những doanh nghiệp nội địa (vendor nằm trong và ngoài KCN) cung ứng một số mặt hàng cho tổ hợp Samsung tại Bắc Ninh. Thực hiện rà soát, lựa chọn và đề xuất các giải pháp hỗ trợ những doanh nghiệp có năng lực, tiềm năng để hỗ trợ, tạo điều kiện tham gia chuỗi cung ứng cho Samsung. Đồng thời, Tổng hợp những kiến nghị đề xuất của các vendor.

Ban quản lý các KCN, Sở Công thương lập danh sách các doanh nghiệp theo thứ tự từ vendor cấp 1 trở xuống, các doanh nghiệp tiềm năng trở thành vendor... Trong báo cáo nêu rõ hiện trạng của các vendor, những hạn chế, định hướng và giải pháp; sự phối hợp hành động giữa nhà nước, doanh nghiệp và hiệp hội ngành nghề, kiến nghị và đề xuất cụ thể (nhất là sự hỗ trợ của Trung ương, địa phương về vốn; chế độ chính sách đầu tư cho doanh nghiệp và tìm đầu ra cho sản phẩm,...)

Chuyên đề