(BĐT) - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng tuyến kênh tiêu mới trạm bơm Cầu Sải. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Đuống là chủ đầu tư Dự án. Dự án được xây dựng tại huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Việc đầu tư Dự án nhằm bảo đảm tiêu thoát nước cho 568 ha đất nông nghiệp và dân cư của các xã Lãng Ngâm, Đông Cứu và Đại Bái thuộc huyện Gia Bình (lưu vực kênh tiêu N1) trong đó có Khu công nghiệp Gia Bình I (306 ha). Quy mô đầu tư của Dự án gồm: tuyến kênh tiêu N1; trạm bơm Cầu Sải. Tổng mức đầu tư Dự án dự kiến là 35,6 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2021 - 2024.