• Bắc Ninh đầu tư tuyến kênh tiêu hơn 35 tỷ đồng

    22/07/2021 07:00

    (BĐT) - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng tuyến kênh tiêu mới trạm bơm Cầu Sải. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Đuống là chủ đầu tư Dự án. Dự án được xây dựng tại huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

chuyên đề

Kết nối đầu tư