(BĐT) - Mới đây, HĐND tỉnh Bắc Ninh ban hành Nghị quyết 61/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, mở rộng cầu Ngà và đường hai đầu cầu. Dự án có tổng mức đầu tư 174,469 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách Tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Theo đó, giai đoạn 1 sẽ mở rộng mặt cắt ngang cầu Ngà và vuốt nối với đường đầu cầu hướng đi huyện Quế Võ, cải tạo mở rộng tuyến 1 (đoạn từ nút giao cầu Đại Phúc đến cầu Ngà); giai đoạn 2 sẽ thi công cải tạo, mở rộng tuyến 2 (đoạn từ cầu Ngà theo hướng đi huyện Quế Võ).

Dự án do Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện từ năm 2021 - 2025.