(BĐT) - Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu 4 gói thầu mua thuốc tập trung cấp địa phương năm 2020 của Sở Y tế với tổng giá dự toán được duyệt 451,814 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong tháng 12/2019, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh sẽ đấu thầu rộng rãi (không qua mạng) 4 gói thầu gồm: Gói thầu số 1: Thuốc generic (giá gói thầu 345,519 tỷ đồng); Gói thầu số 2: Thuốc cổ truyền (giá gói thầu 39,679 tỷ đồng); Gói thầu số 3: Vị thuốc cổ truyền (giá gói thầu 7,967 tỷ đồng); Gói thầu số 4: Vắc xin (giá gói thầu 58,648 tỷ đồng).

4 gói thầu trên sử dụng ngân sách nhà nước, nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh và các nguồn hợp pháp khác; thời gian thực hiện hợp đồng đều là 12 tháng, hợp đồng theo đơn giá cố định.