(BĐT) - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa cho phép UBND huyện Tiên Du tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất toàn bộ Dự án Khu nhà ở xã Đại Đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa

Ảnh chỉ mang tính minh họa

Dự án có quy mô sử dụng đất là 75.712,5 m2. Đến nay, khu đất đã hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy hoạch chi tiết được UBND huyện Tiên Du phê duyệt tại Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 2/2/2018 và phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 1223/QĐ-UBND ngày 6/7/2018. Theo đó, tổ chức trúng đấu giá có trách nhiệm lập dự án đầu tư khu nhà ở theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.