(BĐT) - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất Dự án Khu nhà ở xã Mão Điền, huyện Thuận Thành. Theo đó, tổng diện tích khu đất là 50.036,3 m2, trong đó diện tích đất ở để đấu giá quyền sử dụng đất là 17.959,6 m2.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Diện tích đất đấu giá được chia làm 193 lô tại vị trí ven đường liên xã Mão Điền - An Bình, huyện Thuận Thành. Khu đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án. Thời hạn giao đất cho người trúng đấu giá toàn bộ khu đất là 50 năm. Hiện khu đất chưa được đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Theo UBND tỉnh Bắc Ninh, người trúng đấu giá sẽ lập dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở theo quy hoạch chi tiết trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tổng mức đầu tư của Dự án không thấp hơn mức đầu tư tối thiểu theo quy định của Nhà nước. Sau khi hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật toàn bộ khu đất, người trúng đấu giá có trách nhiệm bàn giao đất công trình công cộng (đất cây xanh; đất bãi đỗ xe; đất cây xanh - thể thao; đất giao thông, rãnh thoát nước; đất hạ tầng kỹ thuật) cho địa phương quản lý theo quy định.

Dự kiến tiền sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước tạm tính theo Bảng giá đất là 41,6 tỷ đồng. UBND huyện Thuận Thành được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất.