(BĐT) - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có quyết định chuyển khu đất đối ứng Dự án Đầu tư xây dựng Trường Tiểu học Nam Sơn, phường Nam Sơn, TP. Bắc Ninh sang đấu giá quyền sử dụng đất. 
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Diện tích khu đất khoảng 9 ha. UBND Tỉnh giao UBND TP. Bắc Ninh lập quy hoạch chi tiết khu đất nêu trên, đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh, quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Nam Sơn và quy hoạch sử dụng đất TP. Bắc Ninh đã được phê duyệt để đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.