(BĐT) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) Bắc Giang vừa cho biết, tính đến ngày 21/8, đơn vị đã thực hiện giải ngân 41,9 tỷ đồng vốn đầu tư do các bộ, ngành quản lý, đạt 47,5% kế hoạch và 3.587 tỷ đồng vốn đầu tư do địa phương quản lý, đạt 48% kế hoạch.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trên cơ sở ý kiến tham mưu, đề xuất của KBNN Bắc Giang và các sở, ngành liên quan, trong 2 tháng 6 và 7/2019, UBND Tỉnh đã ban hành 2 công văn về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019.

Theo đó, UBND Tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, UBND huyện, thành phố và chủ đầu tư phối hợp với KBNN, có biện pháp chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư; phấn đấu đến cuối năm hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn giao năm 2019. Trước mắt, đến ngày 30/9, các dự án giải ngân tối thiểu 50% kế hoạch vốn giao năm 2019 và triển khai toàn bộ các dự án có quyết định khởi công mới năm 2019.