(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Group thông báo bán đấu giá quyền sử dụng 74 lô đất ở trên địa bàn xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Tổng giá khởi điểm bán đấu giá của 74 lô đất là 185,592 tỷ đồng.

74 lô đất bán đấu giá trên địa bàn xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang có tổng diện tích 7.479 m2. Các lô đất này hiện do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Việt Yên quản lý.

Hồ sơ đấu giá các lô đất nêu trên được phát hành từ ngày 22/10 - 4/11/2021 tại Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Group (văn phòng đại diện Xương Giang), Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Việt Yên và trụ sở UBND xã Quang Châu, huyện Việt Yên.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá được tiếp nhận từ ngày 22/10 - 4/11/2021. Cuộc đấu giá dự kiến tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, phương thức trả giá lên, dự kiến tổ chức vào ngày 7/11/2021.