(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Việt Yên (Bắc Giang) đang có kế hoạch bán đấu giá quyền sử dụng đối với 154 lô đất ở với tổng giá khởi điểm 82,684 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

154 lô đất ở được phân chia làm 2 gói tài sản bán đấu giá. Cụ thể, gói tài sản 1 gồm quyền sử dụng 73 lô đất ở, tổng diện tích là 7.675,7 m2, tổng giá khởi điểm là 38,702 tỷ đồng. Gói tài sản 2 gồm quyền sử dụng 81 lô đất ở, tổng diện tích là 8.066 m2, tổng giá khởi điểm là 43,982 tỷ đồng.

Hiện, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Việt Yên đang thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện bán đấu giá 2 gói tài sản nêu trên. Các tổ chức đấu giá tài sản tham gia phải đáp ứng một số tiêu chí cụ thể: có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố; có trụ sở, chi nhánh văn phòng đại diện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang…