(BĐT) -  Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang chuẩn bị tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng 32 lô đất ở thuộc các xã Việt Tiến, Hương Mai, Nghĩa Trung, huyện Việt Yên (Bắc Giang). Giá khởi điểm bán đấu giá là 23,012 tỷ đồng.
Bắc Giang bán đấu giá 32 lô đất ở tại các khu dân cư thuộc huyện Việt Yên

32 lô đất bán đấu giá bao gồm 20 lô tại Khu dân cư thôn Núi, xã Việt Tiến; 10 lô ở Khu dân cư Xuân Lạn, xã Hương Mai; 1 lô tại Khu dân cư Mai Hạ, xã Hương Mai; 1 lô ở Khu dân cư thôn Trại Dược, xã Nghĩa Trung.

Tổng diện tích các lô đất bán đấu giá là 3.884,2 m2. Thời gian xem tài sản bán đấu giá từ ngày 20/7 - 4/8/2021 tại các khu đất thuộc các khu dân cư nêu trên.

Theo tổ chức đấu giá tài sản, giá khởi điểm của từng lô đất là 525 - 1.996 triệu đồng. Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp 1 vòng tại cuộc đấu giá. Thời gian thực hiện bán đấu giá là ngày 8/8/2021 tại Hội trường UBND xã Hương Mai, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.