(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang đang triển khai Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Đầu tư xây dựng cầu Như Nguyệt. Dự án có tổng mức đầu tư 456,324 tỷ đồng, sử dụng ngân sách tỉnh Bắc Giang.
Cầu Như Nguyệt hiện nay. Báo Bắc Giang

Cầu Như Nguyệt hiện nay. Báo Bắc Giang

Theo đó, Gói thầu số 5 Thi công xây dựng công trình (dự toán 295,832 tỷ đồng) đang được đấu thầu rộng rãi, qua mạng, dự kiến mở thầu ngày 6/4/2022. Cùng trong quý I/2022, Dự án cũng chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu: Rà phá bom mìn; Bảo hiểm... thông qua đấu thầu rộng rãi hoặc chỉ định thầu.

Theo thiết kế, Dự án có tổng chiều dài tuyến khoảng 1,24 km, trong đó chiều dài cầu Như Nguyệt khoảng 439 m. Thời gian thực hiện từ năm 2021 đến năm 2024.