(BĐT) - Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công trong 6 tháng đầu năm 2022 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu còn ở mức thấp.  
Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Theo Báo cáo Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022 (kỳ báo cáo: tháng 6/2022) được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu công bố hôm 29/6, tổng số vốn được giao trong năm kế hoạch của Tỉnh là 13.216.830 triệu đồng. Trong đó, vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài thời hạn thanh toán theo quy định là 665.239 triệu đồng; vốn kế hoạch năm 2022 là 12.551.591 triệu đồng.

Tuy nhiên, lũy kế đến hết tháng 5/2022, thanh toán vốn đầu tư công đạt 2.210.791 triệu đồng, bằng 16,73% so với kế hoạch được giao. Ước lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết tháng 6/2022 cũng chỉ khoảng 2.872.140 triệu đồng, đạt 21,73% kế hoạch giao. Đây cũng là một con số không lớn so với chỉ tiêu đề ra.

Vẫn theo Báo cáo, nhu cầu thanh toán vốn trong quý III/2022 là 3.304.208 triệu đồng. Trong đó, thanh toán vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài là 166.310 triệu đồng; thanh toán vốn kế hoạch năm 2022 là 3.137.898 triệu đồng.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giải pháp để đẩy nhanh thanh toán vốn đầu tư công thời gian tới là phải đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công và thực hiện nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng.

Cùng với đó, rà soát, điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, còn thiếu vốn; kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân có liên quan trong trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ đề ra; kiên quyết chống trì trệ, xử lý nghiêm các trường hợp tiêu cực trong đầu tư công; thực hiện đấu thầu qua mạng theo quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, lựa chọn nhà thầu đủ năng lực; xử lý nghiêm các trường hợp nhà thầu vi phạm tiến độ, chất lượng hợp đồng.