(BĐT) - UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định số 1689/QĐ-UBND phê duyệt Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Đường quy hoạch AIII, Phường 12, TP. Vũng Tàu.

Theo đó, UBND Tỉnh điều chỉnh 2 gói thầu xây lắp và bổ sung 2 gói thầu khác vào kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Đường quy hoạch AIII.

Cụ thể, tại Quyết định số 3201/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 của UBND Tỉnh, Gói 9 Xây lắp (đoạn từ Km0+00 đến Kml+350) được phê duyệt với giá gói thầu là 96,132 tỷ đồng; Gói 10 Xây lắp đoạn Km 1+350 đến Km2+292,58 được phê duyệt với giá gói thầu 59,409 tỷ đồng.

Nay, UBND Tỉnh điều chỉnh Gói 9 có giá gói thầu là 90,548 tỷ đồng, Gói 10 có giá gói thầu là 55,958 tỷ đồng. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2020, thời gian thực hiện hợp đồng 24 tháng của 2 gói thầu vẫn được giữ nguyên.

UBND Tỉnh bổ sung thêm 2 gói thầu, gồm: Gói 11 Hệ thống điện chiếu sáng (giá gói thầu là 7,717 tỷ đồng) và Gói 12 Hệ thống cây xanh (giá gói thầu 1,316 tỷ đồng). 2 gói thầu được tổ chức đấu thầu qua mạng, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Thời gian thực hiện là quý II/2021.

Được biết, kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 3201/QĐ-UBND gồm 10 gói thầu, có tổng giá trị thực hiện các gói thầu là 162,779 tỷ đồng.