(BĐT) - UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Nạo vét, mở rộng hồ An Hải. Theo đó, UBND huyện Côn Đảo là chủ đầu tư Dự án. Dự án bao gồm 8 gói thầu, tổng mức đầu tư là 167,442 tỷ đồng, được bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu từ quý I - III/2020.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong đó, Gói thầu Xây lắp và thiết bị thuộc Dự án có giá gói thầu 156,446 tỷ đồng sẽ được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ. Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu của gói thầu này là quý III/2020. Thời gian thực hiện hợp đồng là 36 tháng.

Được biết, Dự án Nạo vét, mở rộng hồ An Hải là dự án dự trữ nguồn nước ngọt để cung cấp nước sinh hoạt cho người dân địa phương, khách du lịch, cải thiện môi trường sinh thái, tạo cảnh quan phục vụ du lịch. Dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Tỉnh. Tiến độ thực hiện Dự án được duyệt đến năm 2024.