(BĐT) - UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến chào bán 1,566 triệu cổ phần nắm giữ tại Công ty CP Dịch vụ môi trường và Công trình đô thị Vũng Tàu với giá khởi điểm là 35.100đ/CP. Tổng giá trị theo mệnh giá là 15,66 tỷ đồng. Thời gian tổ chức chào bán dự kiến là 1/4/2020.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Hiện số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty CP Dịch vụ môi trường và Công trình đô thị Vũng Tàu là 5,4 triệu đơn vị, trong đó, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sở hữu 3,51 triệu cổ phần.

Công ty CP Dịch vụ môi trường và Công trình đô thị Vũng Tàu hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ môi trường, quản lý vận hành, thi công, lắp đặt, duy tu, sửa chữa điện chiếu sáng công cộng.

Năm 2018, doanh thu thuần của Công ty đạt 115,2 tỷ đồng. Trong đó, nguồn thu chủ yếu tới từ mảng cung cấp dịch vụ, phần còn lại từ các hợp đồng xây dựng. Lợi nhuận sau thuế năm 2018 của Công ty đạt 16,18 tỷ đồng. Năm 2019, Công ty đạt 114,3 tỷ đồng doanh thu, lãi ròng sau thuế của Công ty đạt 15 tỷ đồng.