(BĐT) -  Ngày 28/4/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 613/QĐ-TTg bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Vụ trưởng Vụ Quản lý các khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ảnh 1

Tân Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc sinh năm 1971, quê quán tỉnh Nghệ An.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bà Ngọc từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Vụ trưởng Vụ Quản lý các khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.