(BĐT) - HĐQT Công ty CP Tập đoàn Sao Mai (mã chứng khoán: ASM) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 và 2020 cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, Công ty dự kiến phát hành hơn 77,66 triệu cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ phát hành 30%. Nguồn vốn chi trả lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty trên BCTC tại thời điểm 31/12/2020 đã kiểm toán.

Được biết, tính đến cuối năm 2020, Công ty còn gần 1.468 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, Ngoài ra, Công ty còn hơn 104 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển; 8,28 tỷ đồng quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu; hơn 3,8 tỷ đồng quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp và 45,1 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Thời gian thực hiện là khi có văn bản chấp thuận của UBCK về việc phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2019 và năm 2020, Công ty sẽ tiến hành làm thông báo chốt danh sách cổ đông.

Năm 2021, ASM đặt kế hoạch doanh thu 13.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 700 tỷ đồng và cổ tức giao động từ 10 - 20%. Trong đó, riêng quý I/2021, Công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 150,1 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,7% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 21,4% mục tiêu cả năm.