(BĐT) - Thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, ngày 16/12/2021, Công ty CP Tập đoàn Alpha Seven đã phát hành thành công 200 tỷ đồng trái phiếu. Đây là trái phiếu không có tài sản bảo đảm với lãi suất cố định 8%/năm, kỳ hạn 12 tháng. Alpha Seven cho biết số tiền thu được từ hoạt động phát hành trên sẽ được mua 10 triệu cổ phần Công ty CP Đầu tư Xây dựng Đức Long Gia Lai và bổ sung vốn lưu động 100 tỷ đồng.
Alpha Seven cho biết số tiền thu được từ hoạt động phát hành trái phiếu sẽ được mua 10 triệu cổ phần Công ty CP Đầu tư Xây dựng Đức Long Gia Lai

Alpha Seven cho biết số tiền thu được từ hoạt động phát hành trái phiếu sẽ được mua 10 triệu cổ phần Công ty CP Đầu tư Xây dựng Đức Long Gia Lai

9 tháng đầu năm 2021, Công ty ghi nhận gần 58 tỷ đồng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, giảm 38% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế ở mức 35,4 tỷ đồng, tăng 58%. Tính đến cuối quý III/2021, tổng tài sản Công ty ở mức 1.350 tỷ đồng với cơ cấu nợ phải trả chiếm 15% tổng tài sản.