900 tỷ đồng đầu tư công trình kiểm soát nguồn nước bờ Nam sông Hậu

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 2) Dự án Công trình kiểm soát nguồn nước bờ Nam sông Hậu với tổng mức đầu tư 900 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án do Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 10 làm chủ đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu lần 2 gồm 9 gói thầu, trong đó có 2 gói thầu xây lắp, 5 gói thầu tư vấn và 2 gói thầu dịch vụ phi tư vấn.

Theo đó, quý III/2022 sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu Gói XL01 Xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị cống âu Rạch Mọp có giá dự toán 534,911 tỷ đồng, được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước, không sơ tuyển, qua mạng; phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, thời gian thực hiện hợp đồng 26 tháng.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư