7 tháng đầu năm, Bình Định thu hút hơn 16.000 tỷ đồng vốn đầu tư

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Sau 7 tháng đầu năm 2022, tỉnh Bình Định thu hút 44 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn 10.768,42 tỷ đồng và thực hiện tăng vốn đầu tư 9 dự án với tổng vốn tăng thêm 5.196,44 tỷ đồng. Để tăng cường thu hút đầu tư, vừa qua Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đề xuất UBND Tỉnh các giải pháp thực hiện công tác xúc tiến đầu tư trọng tâm các tháng cuối năm 2022.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định, trong số 44 dự án đầu tư trong nước, có 19 dự án được đầu tư trong các cụm công nghiệp với tổng vốn đầu tư 366,52 tỷ đồng; 12 dự án ngoài khu kinh tế (KKT), khu công nghiệp (KCN) với tổng vốn đầu tư 8.105,52 tỷ đồng và 13 dự án trong KKT, KCN với tổng vốn đầu tư 2.296,38 tỷ đồng.

Một số dự án lớn đáng chú ý như: Dự án Tổ hợp Trung tâm nghiên cứu, sản xuất và đào tạo chuyên gia công nghệ FPT Software của Công ty TNHH Phần mềm FPT với vốn đăng ký đầu tư 2.000 tỷ đồng; Dự án Nhà máy sản xuất đồ gỗ cao cấp Thiện Tâm của Công ty CP Đồ gỗ cao cấp Thiện Tâm với vốn đăng ký đầu tư 250 tỷ đồng; Dự án Nhà máy cưa xẻ, sấy gỗ thành phẩm của Công ty TNHH AVP Quang Trung với vốn đăng ký đầu tư 165,56 tỷ đồng; Dự án Nhà máy sản xuất viên nén gỗ (Wood Pellet) Nguyệt Anh của Công ty CP Nguyệt Anh với vốn đăng ký đầu tư 115 tỷ đồng...

Đối với đầu tư nước ngoài, có hai trường hợp điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn điều chỉnh tăng 2,03 triệu USD. Cả Tỉnh hiện có 86 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 1.093,68 tỷ USD; trong đó có 38 dự án trong KKT, KCN với tổng vốn đăng ký 848,06 triệu USD và 48 dự án ngoài KKT, KCN với tổng vốn đăng ký 245,62 triệu USD.

Để tăng cường thu hút đầu tư, đặc biệt là thu hút đầu tư FDI, vừa qua Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đề xuất UBND Tỉnh các giải pháp thực hiện công tác xúc tiến đầu tư trọng tâm các tháng cuối năm 2022.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư