6 tháng, MSN lãi thuần Pro forma 1.324 tỷ đồng, tăng 147% so với cùng kỳ

CTCP Tập đoàn Masan (MSN – sàn HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh cho nửa đầu năm 2016.
6 tháng, MSN lãi thuần Pro forma 1.324 tỷ đồng, tăng 147% so với cùng kỳ

Theo báo cáo, doanh thu thuần 6 tháng của Tập đoàn đạt 19.141 tỷ đồng, tăng 83,8% so với nửa đầu năm 2015, nhờ sự tăng trưởng doanh thu trong cả 3 mảng kinh doanh. 

Cụ thể, doanh số thực phẩm và đồ uống của Công ty Masan Consumer (MSC) tăng 14,7% trong quý II/2016 so với cùng kỳ. Doanh thu thuần của Masan Consumer Holdings (MCH) trong nửa đầu năm 2016 tăng 7,9%, trong đó mảng kinh doanh bia đạt tốc độ tăng trưởng 83,5% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, MSN hoàn thành thêm một quý nửa tăng trưởng mạnh mẽ, với mức tăng trưởng doanh thu 18,4% trong quý II/2016 so với cùng kỳ, dẫn đến tốc độ tăng trưởng trong nửa đầu năm 2016 là 13,8% so với cùng kỳ (so sánh tương đương).

MSR đạt mức tăng trưởng doanh thu thuần 142,2% trong quý 2/2016 so với cùng kỳ. Tính chung cho nửa đầu năm 2016, MSR đạt tăng trưởng doanh thu thuần 45,3% so với cùng kỳ.

EBITDA (lợi nhuận trước lãi, thuế và khấu hao) đạt mức kỷ lục, tăng 69,1%: EBITDA của Masan đạt 4.127 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2016, tăng 69,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, mảng kinh doanh F&B mang lại 1.278 tỷ đồng EBITDA trong nửa đầu năm 2016, giảm 0,5% so với nửa đầu 2015 do chi phí marketing tăng cao hơn. MSC đạt mức tăng trưởng EBITDA 15,2% trong quý II/2016 so với quý II/2015.

Biên lợi nhuận EBITDA của MNS tăng 363 điểm cơ bản trong nửa đầu năm 2016, điều này cho thấy sự đúng đắn của Masan khi tập trung xây dựng thương hiệu và thúc đẩy tăng năng suất trong chuỗi giá trị đạm động vật.

MSR đạt biên lợi nhuận EBITDA 50,2%, nhờ EBITDA tăng trưởng 74,1% trong quý II/2016 so với cùng kỳ, do sản lượng các sản phẩm vonfram giá trị gia tăng, hiệu quả hoạt động cao hơn, và chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp thấp hơn.

Vì vậy, lợi nhuận thuần sau lợi ích cổ đông thiểu số (có tính đến chi phí phân bổ khấu hao 383 tỷ đồng liên quan đến các giao dịch mua bán và sát nhập công ty trong quá khứ) đạt 1.034 tỷ trong nửa đầu năm 2016, tăng 184,1% so với cùng kỳ. Lợi nhuận thuần pro forma sau lợi ích cổ đông thiểu số mà đã hoàn nhập chi phí phân bổ khấu hao đạt 1.324 tỷ trong nửa đầu 2016, tăng 147% so với cùng kỳ.

Số dư tiền hợp nhất của Masan vào ngày 30/6/2016 đạt 12.863 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt và các khoản tương đương tiền, đầu tư ngắn hạn và các tài sản sinh lãi khác. Khoản tiền này sẽ tăng thêm sau khi thu được từ Singha Asia khoản đầu tư 450 triệu USD vào mảng kinh doanh F&B, thêm vào đó là EBTIDA dự kiến đạt 250 triệu USD  trong nữa cuối năm 2016.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư