6 tháng 2021, SSI báo lãi tăng 84%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Chứng khoán SSI (mã chứng khoán: SSI) vừa công bố Báo cáo tài chính quý II và 6 tháng đầu năm 2021. Theo đó, doanh thu và lợi nhuận trước thuế quý II đạt lần lượt 1.741,8 tỷ đồng và 703,5 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu 3.244,9 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.231,7 tỷ đồng, tăng lần lượt 38% và 84% so với cùng kỳ năm 2020.
SSI đã hoàn thành 64% kế hoạch kinh doanh về lợi nhuận. Ảnh: Internet
SSI đã hoàn thành 64% kế hoạch kinh doanh về lợi nhuận. Ảnh: Internet

Dự kiến lợi nhuận hợp nhất trước thuế cho 6 tháng đầu năm của SSI đạt 1.255 tỷ đồng. Với kết quả này, kết thúc nửa đầu năm 2021, SSI đã hoàn thành 64% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm. Tại ngày 30/6/2021, Công ty có tổng tài sản 41.538,3 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu đạt 11.095,9 tỷ đồng.

Thị trường chứng khoán Việt Nam 6 tháng đầu năm ghi nhận những bước tăng trưởng mạnh, tiếp tục lập kỷ lục lịch sử về chỉ số, thanh khoản thị trường và số tài khoản mở mới. Thanh khoản luôn duy trì ở mức cao đã có những tác động tích cực đến những nghiệp vụ kinh doanh cốt lõi của SSI. Doanh thu từ nghiệp vụ Môi giới chứng khoán đạt 623,5 tỷ đồng, tăng 3,3 lần so với quý II/2020.

Dư nợ cho vay ký quỹ cuối quý II đạt 15.539 tỷ đồng, tăng trưởng 72% so với đầu năm, cũng là mức kỷ lục đối với hoạt động cho vay ký quỹ của SSI.

SSI đã tiến hành chốt danh sách cổ đông tại ngày 16/6 và chi trả hơn 640 tỷ đồng cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ 10% mệnh giá cổ phiếu) vào ngày 15/7 vừa qua. Trong quý III/2021, Công ty dự kiến sẽ hoàn tất việc phát hành trên 200 triệu cổ phiếu mới từ nguồn vốn chủ sở hữu, và chào bán tối đa hơn 109 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư