5 tháng thu hút 562 dự án vào khu công nghiệp, khu kinh tế

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 5 tháng đầu năm 2021, các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) đã thu hút được 291 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký mới và tăng thêm đạt khoảng 6,02 tỷ USD, tăng khoảng 10,3% so với cùng kỳ năm ngoái; thu hút được 271 dự án đầu tư trong nước với khoảng 53,2 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký mới và tăng thêm.
Lũy kế đến cuối tháng 5/2021, các khu công nghiệp, khu kinh tế trên cả nước có 10.853 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký khoảng 228,4 tỷ USD. Ảnh: Lê Tiên
Lũy kế đến cuối tháng 5/2021, các khu công nghiệp, khu kinh tế trên cả nước có 10.853 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký khoảng 228,4 tỷ USD. Ảnh: Lê Tiên

Lũy kế đến cuối tháng 5/2021, các KCN, KKT trên cả nước có 10.853 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 228,4 tỷ USD, vốn đầu tư thực hiện đạt khoảng 69,6%; có 10.186 dự án còn hiệu lực của các nhà đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký khoảng 2,53 triệu tỷ đồng, vốn đầu tư thực hiện đạt khoảng 45,4%.

Luỹ kế đến cuối tháng 5/2021, có 38 dự án đầu tư xây dựng hạ tầng KCN mới/mở rộng/phân khu đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, nâng số lượng các KCN đã thành lập lên 394 KCN (bao gồm 351 KCN nằm ngoài các KKT, 35 KCN nằm trong các KKT ven biển, 8 KCN nằm trong các KKT cửa khẩu) với tổng diện tích đất tự nhiên đạt khoảng 121,9 nghìn ha. Trong đó, diện tích đất công nghiệp đạt khoảng 80,9 nghìn ha, chiếm khoảng 66,4% diện tích đất tự nhiên.

Trong số 394 KCN đã được thành lập, có 286 KCN đang hoạt động với tổng diện tích đất tự nhiên đạt khoảng 86 nghìn ha, diện tích đất công nghiệp đạt khoảng 57,3 nghìn ha và 108 KCN đang trong quá trình xây dựng cơ bản với tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 35,9 nghìn ha, diện tích đất công nghiệp đạt khoảng 23,6 nghìn ha. Các KCN trên địa bàn cả nước đã tạo việc làm cho khoảng 3,78 triệu lao động trực tiếp.

Chuyên đề