5 tháng đầu năm có 26 DNNN được phê duyệt đề án tái cơ cấu

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Tài chính cho biết, tính từ đầu năm đến ngày 20/5/2023, đã có 26 doanh nghiệp nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án cơ cấu lại doanh nghiệp theo Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam là 1 trong số 26 doanh nghiệp nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án cơ cấu lại doanh nghiệp. Ảnh: Tiên Giang
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam là 1 trong số 26 doanh nghiệp nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án cơ cấu lại doanh nghiệp. Ảnh: Tiên Giang

Các doanh nghiệp được phê duyệt đề án tái cơ cấu nêu trên bao gồm: 1 tập đoàn (Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam), 1 tổng công ty (Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam) thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước và 24 doanh nghiệp thuộc các địa phương (Hà Tĩnh, Hòa Bình, Lai Châu, Ninh Thuận, Thái Bình, Trà Vinh).

Trong cả năm 2022, cả nước chỉ ghi nhận bổ sung 1 doanh nghiệp cổ phần hóa là Công ty TNHH MTV Phà An Giang với tổng giá trị doanh nghiệp là 309 tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước là 278 tỷ đồng. Trong 5 tháng đầu năm 2023, các đơn vị tiếp tục triển khai công tác cổ phần hóa theo kế hoạch đã được phê duyệt, song chưa ghi nhận thêm doanh nghiệp nào được cổ phần hóa.

Về thoái vốn, năm 2022, các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước thoái vốn tại 31 doanh nghiệp với tổng giá trị là 688,7 tỷ đồng, thu về 3.900,6 tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2023, các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước thoái vốn tại 5 doanh nghiệp với tổng giá trị là 43,9 tỷ đồng, thu về 179,2 tỷ đồng.

Tính trong cả giai đoạn 2021 - 2022, số tiền thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nộp vào ngân sách nhà nước chỉ đạt 4.848 tỷ đồng, bằng 8% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao (60.000 tỷ đồng).

Chuyên đề