(BĐT) - Ngày 27/7, Ban Quản lý dự án Lạng Sơn (thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn) tiến hành mở thầu Gói thầu số 7 Xây lắp công trình thuộc Dự án Xây dựng, cải tạo nâng cấp đường Tân Văn - Bình La, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn (ĐH.60). Theo đó, có 5 nhà thầu tham dự gói thầu này.
Ảnh internet

Ảnh internet

Gói thầu trên có giá 68,961 tỷ đồng, được tổ chức theo hình thức đấu thầu qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ; hồ sơ mời thầu (HSMT) được Ban Quản lý dự án Lạng Sơn phát hành từ ngày 13/6.

Theo HSMT, Gói thầu có tổng chiều dài tuyến là 10.757,19m; trong đó, chiều dài tuyến xây dựng là 7.693,62m quy mô đường cấp V miền núi, chiều dài mặt đường cũ tận dụng là 3.063,57m.

Trong quá trình phát hành HSMT, Gói thầu đã được gia hạn thời gian đóng, mở thầu do sửa đổi một số nội dung trong HSMT.

Cụ thể, sửa đổi một số nội dung trong Bảng dữ liệu đấu thầu, tiêu chí đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) và năng lực nhà thầu, biểu mẫu dự thầu, yêu cầu về xây lắp, yêu cầu về thiết bị…

Về năng lực kinh nghiệm của nhà thầu, HSMT yêu cầu, nhà thầu tham gia vào ít nhất 1 hợp đồng và đã hoàn thành trong vòng 5 năm qua và có tính chất tương tự như công trình đang đấu thầu; trong đó, giá trị tham gia của nhà thầu lớn hơn 55 tỷ đồng.

Về Kinh nghiệm thi công các hoạt động chủ chốt gồm: đã thi công tối thiểu 1 cầu bê tông cốt thép, dầm dự ứng lực; đã thi công tối thiểu 1 công trình giao thông có quy mô đường cấp V trở lên, có kết cấu mặt đường bê tông xi măng và mặt đường nhựa có bề rộng từ 3,5m trở lên.

Theo biên bản mở thầu sáng 27/7, 5 nhà thầu nộp HSDT gồm: Công ty CP LICOGI 13; Công ty CP Xây dựng hạ tầng Đại Phong; Công ty CP 471; Liên danh Công ty CP Xây dựng công trình 399 - Công ty CP Tập đoàn xây dựng Thăng Long; Liên danh Công ty CP Xây dựng Mỹ Sơn - Công ty TNHH Kinh doanh và Xây dựng Thành Hưng.

Hiệu lực HSDT của 5 nhà thầu là 180 ngày, bảo đảm dự thầu là 1 tỷ đồng, hiệu lực bảo đảm dự thầu là 210 ngày, thời gian thực hiện hợp đồng là 24 tháng.

Về giá dự thầu, Liên danh Xây dựng công trình 399 - Tập đoàn xây dựng Thăng Long là nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất, với 59,99 tỷ đồng. Tiếp đến là Công ty CP LICOGI 13 với giá dự thầu là 61,136 tỷ đồng; Liên danh Mỹ Sơn - Thành Hưng có giá dự thầu là 62,176 tỷ đồng. Công ty CP Xây dựng hạ tầng Đại Phong có giá dự thầu là 65,47 tỷ đồng. Công ty CP 471 có giá dự thầu là 65,5 tỷ đồng.