• 5 nhà thầu cạnh tranh tại gói thầu gần 70 tỷ đồng ở Lạng Sơn

    27/07/2020 16:09

    (BĐT) - Ngày 27/7, Ban Quản lý dự án Lạng Sơn (thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn) tiến hành mở thầu Gói thầu số 7 Xây lắp công trình thuộc Dự án Xây dựng, cải tạo nâng cấp đường Tân Văn - Bình La, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn (ĐH.60). Theo đó, có 5 nhà thầu tham dự gói thầu này.

chuyên đề

Kết nối đầu tư