4 địa phương được dùng nguồn cải cách tiền lương còn dư để đầu tư

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc sử dụng nguồn kinh phí cải cách tiền lương còn dư năm 2020. Theo đó, Thủ tướng đồng ý cho phép 4 địa phương được sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn dư năm 2020 để đầu tư các dự án đầu tư phát triển theo quy định pháp luật.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, TP. Hà Nội 5.000 tỷ đồng, Quảng Ninh 2.950 tỷ đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu 3.180 tỷ đồng, Bình Dương 4.000 tỷ đồng. Nguồn cải cách tiền lương còn lại, các địa phương dành để thực hiện cải cách tiền lương và thực hiện các chính sách an sinh xã hội theo cam kết và theo theo chế độ quy định.

Đối với các địa phương khác không có văn bản đề nghị hoặc không có nguồn cải cách tiền lương còn dư để chi đầu tư phát triển, địa phương dành nguồn để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định.

Chuyên đề