(BĐT) - Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa gửi UBND Thành phố tổng hợp các báo cáo của 4 địa phương chuẩn bị báo cáo Chính phủ về kết quả nghiên cứu và phương án đầu tư đường Vành đai 3.
4 địa phương đề xuất đầu tư Dự án Vành đai 3 bằng vốn ngân sách

Đường Vành đai 3 là dự án lớn thuộc tiêu chí dự án quan trọng quốc gia. Đường dài gần 90 km, đi qua 4 tỉnh thành gồm TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An. Đến nay, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đã được các địa phương và các bộ, ngành góp ý.

Theo kết quả nghiên cứu, đường Vành đai 3 giai đoạn hoàn chỉnh có quy mô 8 làn xe cao tốc, vận tốc thiết kế kế 100km/h, có thêm hai đường song hành hai bên. Tổng mức đầu tư cho giai đoạn này hơn 177.710 tỷ đồng.

Ở giai đoạn 1, Dự án giải phóng mặt bằng cho giai đoạn hoàn chỉnh, xây dựng trước 4 làn và đường song hành hai bên với tổng mức đầu tư 83.290 tỷ đồng, được chia thành 2 dự án thành phần.

Dự án thành phần 1 giải phóng mặt bằng theo quy mô hoàn chỉnh và xây dựng đường song hành với 52.468 tỷ đồng; dự án thành phần 2 xây cao tốc 4 làn xe gần 32.908 tỷ đồng.

Tuy nhiên, các địa phương đều cho rằng, để đầu tư đường Vành đai 3 theo phương thức đối tác công - tư (PPP - hợp đồng BOT) và sử dụng nguồn vốn ngân sách của các địa phương để giải phóng mặt bằng là rất khó khăn, không thể thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2026.

Chưa kể, thời gian hoàn vốn cho dự án kéo dài 29 năm nên khó hấp dẫn nhà đầu tư, tính khả thi chưa cao. Chi phí giải phóng mặt bằng và đường song hành hai bên của Dự án rất lớn. Trong khi đó, thời gian qua, cả 4 tỉnh thành có Dự án đi qua đều bị ảnh hưởng vô cùng nặng nề bởi đại dịch nên chưa thể cân đối vốn ngân sách địa phương để tham gia thực hiện giai đoạn 2021 - 2025.

Do vậy, 4 địa phương thống nhất kiến nghị được hỗ trợ vốn từ ngân sách trung ương (Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội) để đầu tư giai đoạn 1 của Dự án khoảng 83.290 tỷ đồng. Bao gồm, giải phóng một lần theo quy mô hoàn chỉnh, xây dựng tuyến chính cao tốc 4 làn xe (cả nút giao trên tuyến); đầu tư đường song hành hai bên.