38 phương tiện thủy nội địa vẫn chưa di chuyển ra khỏi Hồ Tây

0:00 / 0:00
0:00
UBND quận Tây Hồ đang phối hợp và đề nghị Sở Văn hoá -Thể thao sớm hoàn thiện phương án kinh doanh trên Hồ Tây. “Các doanh nghiệp mong muốn kinh doanh nếu có tiêu chí Thành phố ban hành họ sẽ sẵn sàng thực hiện đầu tư cải tạo phương tiện”.

Thông tin về việc di chuyển các phương tiện thủy nội địa đang tập kết tại khu vực tiếp giáp Đầm Bẩy phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, một lãnh đạo Ban quản lý đầu tư xây dựng quận Tây Hồ cho biết, UBND quận Tây Hồ đang tiếp tục phối hợp với các Sở hoàn thiện các thủ tục pháp lý để tổ chức thực hiện di chuyển các phương tiện thủy ra khỏi Hồ Tây đảm bảo quy định.

Đồng thời, Quận vẫn đang tiếp tục vận động các doanh nghiệp thực hiện chỉ đạo của Thành phố di chuyển toàn bộ phương tiện thủy nội địa ra khỏi Hồ Tây đảm bảo cảnh quan môi trường. Ngày 30/6/2022, UBND quận Tây Hồ đã có buổi làm việc với các doanh nghiệp, đa phần doanh nghiệp đồng thuận di chuyển và đề nghị Thành phố có cơ chế chính sách hỗ trợ phù hợp.

Đến nay, có 2 doanh nghiệp tự di chuyển toàn bộ phương tiện thủy nội địa ra khỏi Hồ Tây với 7 phương tiện, gồm: 2 tàu và 2 nhà nổi lớn, 2 phao nổi và 1 xuồng máy. Còn lại 7 doanh nghiệp (38 phương tiện) chưa tự thực hiện di chuyển các phương tiện thủy nội địa trên Hồ Tây gồm: 4 tàu và 4 nhà nổi lớn, và 30 phương tiện nhỏ (tàu nhỏ, xuồng máy, phao nổi và xe đạp nước).

Tại Thông báo số 372/TB-UBND ngày 16/4/2018, Thành phố Hà Nội giao Sở Văn hoá - Thể thao chủ trì, phối hợp cùng Sở Du lịch thực hiện việc lập phương án kinh doanh trên Hồ Tây, ưu tiên 5 doanh nghiệp đã di chuyển từ khu vực phố Nguyễn Đình Thi, phường Thuỵ Khuê về khu vực tập kết tiếp giáp Đầm Bẩy, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ.

UBND quận Tây Hồ đang phối hợp và đề nghị Sở Văn hoá- Thể thao sớm hoàn thiện phương án kinh doanh trên Hồ Tây. “Các doanh nghiệp mong muốn kinh doanh nếu có tiêu chí họ sẽ sẵn sàng thực hiện đầu tư cải tạo phương tiện theo tiêu chí Thành phố ban hành ”- vị này cho biết.

Theo Thông báo số 38/TB-UBND ngày 7/2/2017 của UBND Thành phố, các phương tiện thủy nội địa không được phép hoạt động trên Hồ Tây. UBND quận Tây Hồ đã tổ chức tháo dỡ toàn bộ cầu dẫn và di chuyển các phương tiện thủy nội địa tại khu vực từ số 2 -10 phố Nguyễn Đình Thi về khu vực tập kết tiếp giáp Đầm Bẩy, phường Nhật Tân và nhiều lần tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp có phương tiện thủy nội địa di chuyển ra khỏi Hồ Tây.

Chuyên đề